Hội Thảo Cập Nhật Điều Trị Trầm Cảm

Hội Thảo Cập Nhật Điều Trị Trầm Cảm

“CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ CẦM CẢM – TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC TIỄN LÂM SÀNG”

(Dự kiến)

 • Thời gian: 9:00-12:00, Sáng thứ 7 ngày 19 tháng 3 năm 2022 (hoặc sáng CN ngày 20/3)
 • Địa điểm: WEBINAR
 • Công ty tài trợ: VPĐD EGIS Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM
 • Ban tổ chức: Hội Nội khoa Việt Nam
 • Chủ tọa: GS.TS.BS. NGUYỄN KHÁNH TRẠCH, PGS.TS.BS. NGUYỄN VĂN TUẤN (Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm Thần Việt Nam)
 • Khách mời: 150-200 Bác sỹ tâm thần, thần kinh trên cả nước

 

NỘI DUNG

 

  • 8:30-9:00: Đăng nhập hội thảo trực tuyến
  • 9:00-9:10: Phát biểu khai mạc – Chủ tọa
  • 9:10-9:20: Phát biểu của Đại diện Egis - Trưởng Đại diện
  • 9:20-9:50: Báo cáo 1 - “Cập nhật chẩn đoán và điều trị trầm cảm”
  • 9:50-10:20: Báo cáo 2 - “Quản lý trầm cảm và các bệnh đồng mắc”
  • 10:20-10:50: Báo cáo 3 - “Vai trò của nhóm thuốc SNRI trong quản lý điều trị trầm cảm”
  • 10:50-11:00: Thông tin thuốc VELAXIN (venlafaxine 75 mg) – công ty Egis
  • 11:00-11:30: Thảo luận – Tổng kết
  • 11:30-12:00: post -test
← Bài trước