Hội Thảo Trực Tuyến: Chăm sóc sức khỏe tâm thần và hướng dẫn sử dụng thuốc trên bệnh nhân Covid-19

Hội Thảo Trực Tuyến: Chăm sóc sức khỏe tâm thần và hướng dẫn sử dụng thuốc trên bệnh nhân Covid-19

 

 

WEBINAR

“CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN COVID -19”

  • Ban tổ chức: Hội Dược Học TP.HCM
  • Đơn vị tài trợ: VPĐD Egis Pharmaceuticals PLC tại TP.HCM
  • Thời gian: Tối thứ 6, 19:00 – 21:30, ngày 13/5/2022
  • Chủ tọa: Chủ tịch/phó Chủ tịch Hội Dược Học TP.HCM
  • Đối tượng tham dự: 200 nhà thuốc trên cả nước
  • Hình thức: trực tuyến qua nền tảng Zoom

Chương trình

19:00 – 19:05: Phát biểu khai mạc Hội Thảo
Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội Dược Học TP.HCM

19:05 – 19:50: Hướng dẫn Nhân viên nhà thuốc giao tiếp, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe trên bệnh nhân Covid-19
Ds. Đỗ Văn Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ Dược, Sở Y Tế TP.HCM

19:50 – 20:35: Sức khỏe tâm thần trong giai đoạn Covid-19
Bs CK2 Đoàn Thị Huệ - Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc Gia

20:35 – 20:55: Thông tin thuốc của Egis đến cán bộ y tế

20:55 – 21:30: Thảo luận và Mini game

 

Nền tảng: ZOOM meeting

Link tham dự: https://bit.ly/39NNrFv

ID: 928 7974 7462

Pass: 123456

 

                                                                                            

 

 

Bài sau →