Thông báo thay đổi mẫu nhãn và cập nhật tờ HDSD thuốc Grandaxin

Thông báo thay đổi mẫu nhãn và cập nhật tờ HDSD thuốc Grandaxin

CÔNG VĂN THÔNG BÁO CẬP NHẬT MẪU NHÃN VÀ NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GRANDAXIN 

 
Kính gửi: Quý Bệnh viện/Viện/TTYT, 
 
Văn phòng Đại Diện EGIS PHARMACEUTICALS Private Limited Company tại Thành Phố Hồ Chí Minh xin gửi gửi thông báo về việc Thay đổi mẫu nhãn hộp thuốc Grandaxin và Cập nhật nội dung tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc theo công văn số 12873/QLD-ĐK, do Cục Quản lý Dược phê duyệt ngày 11 tháng 8 năm 2020, về việc đồng ý cập nhật mẫu nhãn và nội dung tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc. 
Vậy, Văn phòng Đại Diện EGIS PHARMACEUTICALS PLC tại Thành Phố Hồ Chí Minh xin được gửi đính kèm các tài liệu với theo công văn này như sau: 
1. Công văn số 12873/QLD-ĐK 
2. Nội dung tờ Hướng dẫn sử dụng mới được cập nhật.
 
Kính mong Quý Bệnh viện/Viện/TTYT ghi nhận nội dung cập nhật và thông báo lại những thay đổi trên đến Cán Bộ Y tế có kê đơn và hướng dẫn sử dụng thuốc Grandaxin tại địa bàn. 
 
Xin trân trọng cảm ơn! 
 
TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2022
Trưởng VPĐD
 

 

Nội dung tờ Hướng dẫn sử dụng Grandaxin đã được cập nhật như bên dưới.

← Bài trước Bài sau →