Trang chủ

Tập đoàn Egis là một trong những công ty dược phẩm generic hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực ngành dược. Egis là thành viên của Tập đoàn Servier, một công ty dược phẩm đa quốc gia được điều hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Pháp.

Sản phẩm của Egis bao gồm nguyên liệu hoạt chất, thuốc viên, thuốc tiêm và các thuốc ở dạng bào chế dễ hấp thu (thuốc dạng lỏng và bán rắn) và hiện diện ở 60 quốc gia thông qua mạng lưới các công ty con và văn phòng đại diện hoặc đối tác của chúng tôi. Trong năm tài chính vừa qua, chúng tôi đã đưa ra thị trường 617 sản phẩm thuộc 161 dòng sản phẩm và chứa 146 hoạt chất.